Omgeving

Natuurgebied Beneden-Dender:

Denderbellebroek, Hannaerden, Wiestermeersch en Hogedonk

Het natuurgebied bestaat uit natte weiden en bossen. De oude Denderarmen zijn meestal omzoomd door schitterende rijen knotwilgen. Denderbellebroek is een vochtig laaggelegen gebied met hooilanden. Het is een zeer open gebied, met een randzone van populier- en elzenbossen.

Bij een hoge waterstand van de Dender en overstromingsgevaar, wordt het broek als potpolder gebruikt. Hogedonk ligt op de linkeroever in Gijzegem, Mespelare en Hofstade. Ook hier vinden we oude Denderarmen, met daarnaast bloemrijke hooilanden en uitgestrekte rietvelden. Hannaerden tot slot, aan de zuidrand van Wieze, is een drassig gebied in de vallei van de Pasbeek, die zich een weg baant in het landschap op weg naar de Dender.

Denderbellebroek

Denderbellebroek is een zeer open gebied, met een randzone van populieren- en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt.

Tot begin jaren tachtig genoot Denderbellebroek groot aanzien bij ornithologen en botanici. De vochtige hooilanden herbergden voor de regio zeldzame broedvogels zoals het paapje en de kwartelkoning. Door vermesting, verzuring en vooral verdroging diende het broek wat van zijn oude glorie in te leveren.

Vroeger groeide hier een oerwoud van dichte vegetatie. De Pasbeek en andere beken sneden zich in het landschap, op weg naar de Dender. Lager gelegen gedeelten bleven het hele jaar door drassig. Poelen bleven vol water staan na elke overstroming van de Dender. Na elke flinke bui hoopte het regenwater zich op.

De ontwikkeling van het gehucht Wieze gebeurde langs de Romeinse heirbaan van Aalst naar Baasrode. Nog altijd is die oude weg de centrale as in het wegennet van Wieze. De naam Hannaerden of Aan-aarden zou betekenen 'land langs de heirbaan'.Wiestermeersch

De Dender is in Wiestermeersch sinds 1769 gekanaliseerd. Je vindt talrijke afgesneden oude Denderarmen, zoals de Oude Dender of Grote Beek. De variatie van planten is vaak een weerspiegeling van de bodem. De bodem in Wiestermeers bestaat uit een dikke kleilaag. Die is afgezet toen de Dender nog door de vallei stroomde. Recentere afzettingen bevatten leem. Ook zand werd opgehoopt, afkomstig van stuifzandheuvels in de buurt. Dat zorgt voor een complexe verzameling van bodemtypes. Bovendien stroomt er ook kwelwater door het gebied. Dat is mineraalrijk water dat de plantendiversiteit erg beïnvloedt.Hogedonk

In de vallei van de Dender, tussen Aalst en Dendermonde ligt het natuurgebied Hogedonk. Het is een gevarieerd rivierlandschap met vochtige meersen, rietvelden, stukjes bos en natuurlijk de Dender die het gebied letterlijk in twee snijdt. In het landschap zijn zeven lage heuvels te ontdekken. Dit zijn zandheuvels, ontstaan tijdens de laatste ijstijd, toen hevige winden het "lichtere" zand tot in het binnenland deed terechtkomen. Hoger gelegen plaatsen worden "donken" genoemd, vandaan het toponiem "Hogedonk".

De oude Dendermeanders en de talijke grachten en poelen maken het gebied bijzonder waardevol. Dergelijke waterpartijen zijn niet allleen belangrijk voor waterminnende planten, maar trekken ook een groot aantal insecten en vogels aan. Elk biotoop heeft zijn eigen specifieke plantengroei. Op de natte percelen groeit vooral populier, zwarte els, gewone es en schietwilg. Daar zijn in de lente tal van lentebloeiers te zien. Langs de Dender vinden we ook bosjes met grauwe abeel en zomereik. Aan de rand van de bosjes en langsheen de grazige paden zijn heel wat soorten planten te ontdekken.


Voor de wandelaars :

Voor de fietsers / mountainbikers


1. Natuurlandschap Beneden-Dender

Wandelaars kunnen terecht in natuurgebied Beneden-Dender (845 hectare), waar 2 mooie uitgestippelde wandelroutes je doorheen de deelgebieden leiden.

De Vossewegelroute (10 km) leidt je door de deelgebieden Wiestermeers, Hannaerden en Bellebroek. Het Alfons De Cock wandelpad (7 km) laat je genieten van de fauna en flora van deelgebied Hoge Donk.


2. Andere wandelmogelijkheden in Wieze en omstreken

Naast bovenstaande wandelingen in de Beneden-Dendervallei, zijn er onder andere ook nog deze wandelmogelijkheden in de buurt van De Bloemistery

•de Faluintjesstreek

•de Vliegenetersroute - voor wie Wieze zelf graag te voet verkent

In iedere deelgemeente van Lebbeke zijn er de 1000-stappenroutes. Daarnaast zijn er de vele mogelijkheden in de omliggende dorpen en steden.

Iets verderop vind je onder andere

  • Kravaalbos
  • Affligem
  • Buggenhoutbos
  • Opdorp (Dries)
  • Berlare (Donkmeer; Nieuwdonk; De eendenkooi)
  • Opwijk en Merchtem
  • Mazenzele
  • Asse
  • ...Ook fietsers kunnen hier hun hartje ophalen. Er zijn verschillende fietsroutes in de nabije omgeving, waaronder


•de Millenniumroute (mountainbike route)

•de 12 Geslachten route

•de Hoppetocht

•de Denderende Stedentocht

•de Ros Beiaardroute

•de Faluintjesroute

•de LF38 Dender-Waaslandroute

•de Reuzenroute


Je kan natuurlijk ook zelf een fietstocht uitstippelen aan de hand van het uitgebreide fietsknooppuntennetwerk van het Scheldeland.

De vakantiewoning is door zijn ligging ook een goed uitgangspunt voor fietstochten langs de Dender en de Schelde. Beide zijn te bereiken via fietsvriendelijke wegen die onderdeel uitmaken van een of meer fietsroutes.

Copyright @ All Rights Reserved